Μικροφωνική 17/6 και Συγκέντρωση στην Πέτρου Ράλλη 23/06


FRANÇAIS

Rassemblement de protestation au “Bureau des étrangers” à Petrou Ralli 23/06, 19:00

Le 14 janvier, nous nous sommes retrouvés au centre de détention d’ Elliniko avec une manifestation dynamique pour exiger qu’ils lèvent l’interdiction des visites. Le jour suivant, l’Etat a kidnappés les 26 immigrées et les a transférées à “Petrou Ralli” (une prison) en un acte de revanche. Nous avons formé cette coordination au sein de cette lutte.

Petrou Ralli est un centre administratif et de prise de décision, de transfert et d’expulsion où les immigré-es sont emprisonné-es pour un temps indéfini. Sa fonction est centrale pour la conception et l’application de la politique officielle qui veut rendre les immigré-es invisibles en les enfermant dans des centres de détention et où ils les gèrent de manière militaire avec la coopération de la police, de l’armée, de la justice et des ONG.

Les environ 300 immigrés et immigrées qui y sont détenue-es dans la plus grande incertitude, entassé-es dans des cellules dans des conditions misérables, doivent subir des fouilles régulières, des abus, menaces, l’interdiction de sortir dans la cour et l’inexistence de soins médicaux. Ils attendent l’asile, ou la fin de leur enfermement, sans savoir s’ils vont être expulsés.

ENGLISH

On 14/01 we were present at the “Elliniko” detention centre claiming the lift of the visitation ban. This was done through a dynamic and full of pulse march. The next day, in an act of retaliation, the state seized the 26 refugee women and transferred them in “Petrou Ralli” immigration centre and prison. Continuing this struggle, we set up the following coordination assembly.

Petrou Ralli is part of a long-term policy that makes its subjects invisible. It makes up an exemplary model of detention and militarisation, as even in its spatial structure, it endorses the segregation and isolation of the refugees. Its function is central in official refugee politics, management and decision making, wehere the army, police, judicial authorities and NGOs collaborate smoothly.

The 300 approximate refugees that are kept in Petrou Ralli are piled inside cells under miserable conditions, where they are kept in a state of uncertainty.

CONSTANT STRUGGLE UNTIL THE LAST PRISON & DETENTION CENTRE HAVE COLLAPSED

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στις 14/01 βρεθήκαμε στο κέντρο κράτησης Ελληνικού διεκδικώντας την άρση της απαγόρευσης των επισκεπτηρίων με μια δυναμική και γεμάτη παλμό πορεία. Την επόμενη μέρα, το κράτος απήγαγε τις 26 μετανάστριες και τις μετέφερε εκδικητικά στη Δ/νση Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη. Μέσα από αυτόν τον κύκλο αγώνα συγκροτήσαμε κι εμείς αυτόν τον συντονισμό.

Η Πέτρου Ράλλη είναι κέντρο διαχείρισης και λήψης αποφάσεων,μεταγωγών και απελάσεων όπου οι μετανάστες φυλακίζονται για άγνωστο χρονικό διάστημα.Η Πέτρου Ράλλη αποτελεί κομβικό σημείο στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της επίσημης μεταναστευτικής πολιτικής που επιβάλλει την αορατοποίηση των μεταναστών με τον εγκλεισμό σε κέντρα κράτησης και τη στρατιωτική τους διαχείριση με την συνεργασία αστυνομίας,στρατού,δικαστικών αρχών και ΜΚΟ.

Οι περίπου 300 μετανάστες/-ριες που κρατούνται εκεί, στοιβάζονται μέσα σε κελιά σε άθλιες συνθήκες χωρίς να γνωρίζουν αν θα απελαθούν και σε καθεστώς αβεβαιότητας.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ